C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Ver. voor Analytische Psychologie

over C.G. Jung

Philemon, illustratie uit Das Rote Buch
Philemon, illustratie uit Das Rote Buch

“Mijn leven is de geschiedenis van een zelfverwerkelijking van het onbewuste”

 

Paul Revis:

Biografie van C.G. Jung

"Carl Gustav Jung wordt op 26 juli 1875 geboren in Kesswil, in het kanton Thurgau, aan het Bodenmeer. Een half jaar later krijgt zijn vader, die predikant is, een aanstelling in het dorpje Laufen bij de waterval van Schaffhausen. In 1879 volgt een tweede verhuizing naar Klein-Hüningen bij Bazel. Jung heeft een sterk introverte aanleg. De omstandigheden waaronder hij opgroeit, hebben daar ongetwijfeld toe bijgedragen. Doordat pas in 1884 zijn zus Gertrud geboren wordt, groeit hij aanvankelijk op als enig kind. Daar komt bij dat hij zich door het ongelukkige huwelijk van zijn ouders in zichzelf terugtrekt. Jungs ouders doen hun uiterste best een vroom leven te leiden, maar deze krampachtigheid leidt maar al te vaak tot scènes."

 

Het volledige artikel gaat als pdf file bij.

paul_revis.pdf

Inger van Lamoen-Dommisse :

Basisbegrippen van de Analytische Psychologie

 

"Het bijzondere van Jungs analytische psychologie is dat hij middels collectief menselijke beelden een brug slaat tussen menselijke gedragingen, culturen en religies. De waarde die hij toekent aan symbooltaal die hij ziet als de taal waarin het onbewuste tot ons spreekt, heeft geleid tot veel interessante interpretaties van mythen, sprookjes en kunstuitingen. In Jungs levenswerk worden bepaalde basisbegrippen ontwikkeld die als bouwstenen van zijn beeld van de menselijke psyche zijn te beschouwen. Ik probeer hieronder dit denkmodel vereenvoudigd aan te reiken."

 

Het volledige artikel gaat als pdf file bij.

inger_van_lamoen_2.pdf

Nancy van den Berg-Cook, Ph.D.:

Jungiaanse analyse: psychotherapie volgens C.G. Jung

 

"Jungs denkbeelden worden tegenwoordig in veel vormen van psychologische hulpverlening gebruikt en zijn diepe kennis van de menselijk natuur heeft velen geholpen om een uitweg uit hun problemen te vinden. Hij heeft ook velen geïnspireerd tot persoonlijke groei en zelfs spirituele bewustwording. In dit artikel over therapie wil ik iets zeggen over de psychotherapie die Jung ontwikkelde en toepaste, en die door zijn naaste leerlingen verder werd ontwikkeld."

 

Het volledige artikel gaat als pdf file bij.

nancy_van_den_berg.pdf