C.G. Jung Vereniging Nederland - Interdisciplinaire Ver. voor Analytische Psychologie

Agenda

László Sándor Chardonnens
László Sándor Chardonnens

zaterdag 6 mei 2017

10.00 - 16.00 uur

Studiedag met lezingen door László Sándor Chardonnens (ochtend) en Susan Rowland (middag)

 

László Sándor Chardonnens: ‘Iste splanat somnia’: droomduiding uit vervlogen tijden.

In deze lezing staat de premoderne droomduiding centraal, waarbij aandacht wordt besteed aan de theorie achter droomduiding, de verschillende vormen van droomduiding, het gebruik van droomduiding als mantisch en medisch instrument, en de duiders van dromen. Sándor Chardonnens (1973) studeerde Engelse Taal- en Letterkunde in Leiden, en is aldaar in 2006 gepromoveerd op een onderzoek naar toekomstvoorspelling in vroegmiddeleeuws Engeland. Sinds 2003 is hij werkzaam bij de afdeling Engelse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Susan Rowland
Susan Rowland

Susan Rowland: Een Transdisciplinaire en Dionysische Jung: Jung als schrijver voor literatuur en Jung als schrijver van literatuur.

 

In deze lezing wordt Dionysus als dynamisch model voorgesteld om de mogelijkheid voor een transdisciplinaire toekomst in Jungs’ geschriften te belichten en voorbeelden te geven over hoe dit toegepast kan worden in de Jungiaanse psychologie en literatuurstudies. Hiervoor zal de spreker materiaal uit haar nieuwe boek Remembering Dionysus (2017) gebruiken. Susan Rowland bekleedt de leerstoel MA Engaged Humanities and the Creative Life at Pacifica Graduate Institute, California, USA en was hiervoor Professor van Engels en Jungian Studies aan de Universiteit van Greenwich in het Verenigd Koninkrijk. De lezing is in het Engels.

 

Plaats: Cultuurcentrum Antropia (Grote Tuinzaal) te Driebergen (vlakbij station).Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8,  3972 LA Driebergen. (route zie onder)

Aanvangstijd: 10.00 uur inschrijving/koffie, 10.30 uur begin programma. Einde dag: rond 16.30-17.00 uur.

Toegangsprijs : symposia € 35,- voor leden, € 45,- voor niet-leden. Prijzen inclusief lunchbuffet, koffie/thee.

 

Aanmelding en betaling via deze website ; de aanmelding sluit drie dagen tevoren.

Aan de horizon

Aan de horizon
  • 04/11/2017 Studiedag met bijdragen van o.a. Tjeu van den Berk over Jung's bezoek aan Amersfoort in 1935. Locatie: Antropia, Driebergen-Zeist
  • 17/02/2018 ALV en lezing. Locatie: Antropia, Driebergen-Zeist
  • Lustrumweek: 21 t/m 28/04/2018, diverse locaties.
  • eind oktober-begin november 2018: bezoek aan Bollingen.
  • 10/11/2018 Studiedag. Locatie: Antropia, Driebergen-Zeist

Voor alle bijeenkomsten geldt (tenzij anders vermeld):

Plaats: Cultuurcentrum Antropia (Grote Tuinzaal) te Driebergen (vlakbij station).

Landgoed de Reehorst, Hoofdstraat 8,  3972 LA Driebergen. (route zie onder)

 

Aanvangstijd: 10.00 uur inschrijving/koffie, 10.30 uur begin programma.

Einde dag: rond 16.30-17.00 uur.

Toegangsprijs : symposia € 35,- voor leden, € 45,- voor niet-leden. 

Algemene Ledenvergadering & middagprogramma € 25,- resp. € 35,-.

Prijzen inclusief lunchbuffet, koffie/thee.

 

De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor leden en hun introducees.

Niet-leden zijn welkom ter kennismaking na voor-aanmelding.

Aanmelding en betaling via deze website uiterlijk drie dagen tevoren.

Zonder aanmelding en betaling kan de Vereniging u geen deelname aan de lunch garanderen.

Archief

zaterdag 30 april 2016

Studiedag "Wat en wie inspireerden C.G. Jung?”

met voordrachten van Patrick Vandermeersch en Sonu Shamdasani.

 

 

Patrick Vandermeersch: Jung tegen Freuds 'panseksualisme": ging het uiteindelijk wel om seks?

 

Het is een gemeenplaats te stellen dat Jung zich afkeerde van Freud omwille van diens 'panseksualisme'. Waarover ging het precies? Het contact tussen beide mannen kwam tot stand rond het probleem van de psychose, van de 'schizofrenie' in onze termen. Beide zagen in dat bij deze patiënten allerlei vormen van auto-erotisch seksueel gedrag optraden en daarmee samenhangend een wegvallen van de emotionele band met de realiteit. Welk was het verband tussen beide? Een analyse van de autobiografie van Schreber door Freud en van Miss Miller door Jung staan centraal in het meningsverschil tussen beide mannen dat zal uitmonden in een discussie over de functie van de religie.

 

Patrick Vandermeersch (1946) is filosoof, theoloog en psychoanalyticus. Hij doceerde eerst ethiek en geschiedenis van de seksualiteit aan de K.U.Leuven en was later verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar godsdienstpsychologie aan de theologische faculteit. Hij schreef verschillende boeken over de geschiedenis en de ethiek van de psychotherapie, over psychoanalyse en over zelfgeseling.

 

Sonu Shamdasani: From the Library to the Book: Scholarship in the Making of Jung’s Psychology

 

Of all twentieth century psychologies, C. G. Jung’s is the most scholarly and erudite. From  1909 onwards the key site for the compilation of his works was none other than his library in Kusnacht. The development of Jung’s signature concepts, such as the collective unconscious simply would not have been thinkable without an encyclopedic knowledge. This talk reflects on the role that his paradoxical and ambiguous relation to scholarship played in the formation of his work.

Sonu Shamdasani is the Philemon Professor of Jung History at University College London and the Vice-Dean (International) of the Faculty of Arts and Humanities. He is the Co-Director of the UCL Centre for Health Humanities, and General Editor of the Philemon Foundation.

zaterdag 27 februari 2016

10.00 - 16.00 uur

Algemene Ledenvergadering en lezing door prof. dr. Roger Burggraeve:

Ethiek als crisis, de bijdrage van Emmanuel Levinas tot een humane samenleving.

 

Roger Burggraeve (Passendale, West-Vlaanderen, België, 1942) is professor ethiek aan de KU Leuven en is sedert 2007 “emeritus met opdracht”. Hij doceerde en doceert vakken van fundamentele en toegepaste ethiek, met bijzondere aandacht voor het verantwoordelijkheidsdenken van Levinas, de verhouding tussen Bijbel en filosofie, en een “ethiek van het haalbare in kwetsbare en gebroken situaties”. Hij publiceerde talrijke bijdragen over de Frans-Joodse denker Emmanuel Levinas (1905-1995). Burggraeve heeft Levinas persoonlijk goed gekend uit de jarenlange wekelijkse gesprekken die hij met voerde.

 

De bezoekers van de studiemiddag ontvangen een boekje van de hand van Roger Burggraeve en medeauteur Ronald Commers  over het gedachtegoed van Emmanuel Levinas.      

zaterdag 7 november 2015

10.00 - 17.00 uur

Symboliek en Literatuur: Van Job tot Koning Arthur.

 

Dr. M. Kardaun:

Gods eigen proefkonijn: het boek Job en secularisering.


Een van de meest onwaarschijnlijke krachtmetingen uit de wereldliteratuur is die tussen de Oud-Testamentische God JHWH, schepper van hemel en aarde, bedwinger van monsters als de Behe­moth en de Leviathan, en zijn nederige schepsel Job. Laatstgenoemde is vrijwel alles kwijtgeraakt wat het leven de moeite waard maakt: zijn kinderen, zijn bezittingen en tenslotte zijn gezondheid. Bovendien heeft hij ruzie met zijn vrienden. Hij is overdekt met kwaadaardige zweren en krabt zich, gezeten op een mestvaalt, met een potscherf. In deze situatie gaat Job een verbeten strijd aan met God over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de rampen die hem getroffen hebben. In een Jungiaanse analyse van de tekst zullen wij dit duel op de voet volgen om tenslotte een winnaar aan te wijzen. Vervolgens zullen wij het verhaal van Job contrasteren met een aantal hedendaagse seculariseringsprocessen.

 

Dr. B. Veldhoen:

De Duiding van Symboliek in Middeleeuwse Literatuur.

 

Aan de hand van de symboliek van het paradijs en kastelen in Middeleeuwse literatuur kunnen de volgende drie stellingen onderbouwd worden: Om literair kritische interpretatie van symboliek te rechtvaardigen, dient rekening gehouden te worden met de historische context. Aan Karl Poppers’ eisen aan interpretatie dient strikt de hand gehouden te worden met de historische context als kader. De invloed van orale volksverhalen blijkt bepalend te zijn voor de interpretatie van de symboliek.

 

Wouter Kusters / Ton Jorna
Wouter Kusters / Ton Jorna

Zaterdag 5 november 2016

Waanzin en Zingeving. Met bijdragen van Ton Jorna en Wouter Kusters.

De aanmelding is gesloten. 

 

Locatie: Oud London, Woudenbergseweg 52 3707 HX Zeist.

 

Dr. Wouter Kusters: "Rivieren van bloed; jungiaanse waanzin tussen metanoia en paranoia"

Volgens de inleiding van Shamdasani bij Jungs ‘Rode boek’ had Jung in de herfst van 1913 visioenen over ‘rivieren van bloed’. Aanvankelijk meende Jung dat dit een teken was van naderende waanzin, maar toen in augustus 1914 de Eerste Wereld- oorlog in al zijn bloedige hevigheid uitbrak, was Jung opgelucht dat zijn visioenen niet enkel individuele zinloze beeldenstormen waren, maar ook geduid konden worden als voortekenen van naderend onheil. In de psychiatrie worden profeten en profetische gaven onder de noemer van profetenwaan weggezet. In deze lezing zal Wouter Kusters de diepte- structuur analyseren van enkele waanzinnige en religieuze ervaringen, van hemzelf en anderen, waarin fenomenen als ‘openbaringen’, ‘visioenen’, ‘profetieën’ en ‘messianisme’ een rol spelen. 

Dr. Wouter Kusters (1966) is filosoof, schrijver en taalwetenschapper (zie: www.wouterkusters.nl). Hij is bekend door zijn boeken Filosofie van de waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten (2014), en Pure waanzin. Zoektocht naar de psychotische ervaring (2004). Hiermee won hij - zowel in 2005 als in 2015 - de Socrateswisselbeker voor het beste Nederlandstalige filosofieboek. Wouter Kusters werkt voor de stichting psychiatrie en filosofie (www.psychiatrieenfilosofie.nl), geeft vele lezingen en cursussen, en schrijft voor diverse tijdschriften.

 

Dr. Ton Jorna: "Het leven in tweeën" 

Jung spreekt van 'persoonlijkheid nr. 1 en nr. 2', Etty Hillesum van ‘twee soorten eenzaamheid’, Herman Andriessen van ‘eerste en tweede  zin’,Christian Wiman van ‘twee willen’; Karen Armstrong schrijft in De Wenteltrap: ‘ik had een tweede kans in mijn leven gekregen’, en Jaap Voigt maakt een onderscheid tussen ‘de weg van de mens’ en ‘de weg van de cultuur’. Al deze tweedelingen verwijzen naar wat er kan gebeuren als innerlijke ervaring aanzet tot of doet hunkeren naar verandering. En steeds zijn het ‘eenlingen’, mensen die een eigen weg zijn gegaan, die hiervan getuigen en ons ergens op willen wijzen: die ons vertellen hoe het hen is vergaan en wat het hen (tot dusver) heeft gebracht.‘Je leven veranderen’ blijkt een cruciale gedachte in de lezing van Jorna. 

Dr. Ton Jorna, (1949), per 1 juli 2014 met pensioen gegaan. Werk: directeur Humanistisch Opleidings lnstituut, projectleider van de Universiteit voor Humanistiek i.o., en sindsdien vanaf 1989 universitair hoofd- docent existentiële of geestelijke begeleiding. Doceerde en publiceerde over levensthema's en hoe daarmee om te gaan in het persoonlijke leven en als professional uitgebreid bezig- gehouden met het leven en werk van Etty Hillesum: over verandering gesproken!

Roderick Main
Roderick Main

zaterdag 18 februari 2017

10.00 - 16.00 uur

Algemene Ledenvergadering (ochtend) en lezing door prof. dr. Roderick Main (14.15 uur):

Myth, synchronicity, and re-enchantment.

 

Jung’s writings on myth and mythopoeic thinking can be seen as part of his attempt to re-enchant the modern world.  However, the success of his attempt is limited so long as he sees myth solely in terms of the projection of intrapsychic, albeit archetypal, contents.  With the theory of synchronicity, developed late in his life, Jung felt able to postulate a parallelism and acausal connectedness between inner and outer events that allowed him to find mythic motifs not only intrapsychically but also, non-projectively, in external situations and events, thus enabling a more far-reaching re-enchantment. This presentation first examines the implications of synchronicity for Jung’s theory of myth.  Then it explores the role of myth in the principal narrative by which Jung illustrates his concept of synchronicity.  It concludes that, for Jung, mythopoeic thinking and synchronicity support each other in an overall project of re-enchantment.

 

Roderick Main is Professor in the Centre for Psychoanalytic Studies and Director of the Centre for Myth Studies at the University of Essex, UK.  He is the author of The Rupture of Time: Synchronicity and Jung’s Critique of Modern Western Culture (2004) and Revelations of Chance: Synchronicity as Spiritual Experience (2007), the editor of Jung on Synchronicity and the Paranormal (1997), and the co-editor of Myth, Literature, and the Unconscious (2013).  He is currently leading a two-year Arts and Humanities Research Council-funded project titled ‘“One world”: logical and ethical implications of holism’, which involves a comparison of concepts of the whole in the works of C. G. Jung and Gilles Deleuze.

page loading